Letni zbor veteranov OZVVS Sevnica

30. marca 2019

 

Območno združenje veteranov Sevnica je 30.3.2019 na letnem zboru opravilo pregled dela za leto 2018 in si postavilo nove cilje za leto 2019.

Zbora se je udeležilo 96 članov in članic OZVVS Sevnica. Tudi skoraj vsi povabljeni gostje so se odzvali vabilu; župan občine Sevnica g. Srečko Ocvirk, predsednik PO Posavje g. Anton Supančič, sekretar ZVVS g. Mitja Jankovič, gostje iz BiH, predstavniki OZVVS Brežice in OZVVS Krško, predstavnik PVD Sever, predstavnik ZB za vrednote NOB, predsednik društva Izgnancev Sevnica g. Vinko Zalezina.

Po prisrčnem nastopu učencev OŠ Boštanj pod vodstvom mentorice Zdenke Kozinc sta Fanika Zemljak in Franc Golob opravila simbolno veteransko dejanje, ki simbolizira mir, svobodo, neuklonljivost, zmago, ponos, spomin in opomin.

Predsednik OZVVS  Ivan Cajner je podelil medalje in plakete  članom OZVVS Sevnica. Medalje in plakete so prejeli:

  1. Vida Draksler – bronasta medalja Obranil Posavje 91.

  2. Branka Zagrajšek in Požun Boris – srebrna medalja Obranil Posavje 91.

  3. Bojan Lipoglavšek – zlata medalja Obranil Posavje 91.

  4. Trefalt Jože – plaketa Obranil Posavje 91.

  5. Jože Zemljak – srebrna plaketa ZVVS.

  6. Osnovna šola Boštanj – Zahvalo za sodelovanje.

Člani in članice zbora smo nadaljevali z dnevnim redom, sprejeli smo vsa poročila, sprejeli smo spremembo statuta in potrdili finančni plan in plan dela za prihodnje leto. Seznanjeni smo bili s spremembami v predsedstvu – namesto Branke Zagrajšek bo novi član predsedstva Marjan Zidarič.

Po končanem slavnostnem in delovnem delu zbora smo nadaljevali z družabnim srečanjem.

Branka Zagrajšek

Več slik