Objavljeno: 13. aprila 2019
 SPOROČILO ZA JAVNOST

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Rojčeva 16

1000 LJUBLJANA

 

Delegati in drugi udeleženci glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Hrastniku smo ob koncu zasedanja sprejeli posebno izjavo za javnost, v kateri vnovič izpostavljamo in javno opozarjamo na vse pogosteješe pojave fašizma, neonacizma, rasne nestrpnosti, sovražnega govora in ksenofobije.Naša zaskrbljenost ob tem je toliko večja zarad dejstva, da novodobni neofašizem danes sploh ni samo težava sosednje Italije, pač pa celotne Evrope. Zveza veteranov vojne za Slovenijo kot nevladna veteranska in domoljubna organizacija civilne družbe, ki šteje preko 24-tisoč članov, vse te pojave odločno obsoja, saj se zavzemamo za strpnost, resnicoljubnost,sožitje in sodelovanje med narodi in državami ter za demokratični dialog o vseh odprtih vprašanjih in problemih sodobne družbe v zaostrenih mednarodnih razmerah. Pri tem pa posebej terjamo dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki morajo veljati v sleherni demokratični državi in družbi. Zasrkbljeni smo tudi zaradi  vse  pogostejših primerov  grobega potvarjanja zgodovine in zanikanja antifašistinih temeljev, na katerih je zgrajena sodobna Evropa.

Zato je glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Hrastniku  sprejel naslednjo izjavo za javnost:

 »Veterani vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, najostreje obsojamo fašistoidne izjave najvišjih politikov sosednje Italije ter predsednika evropskega parlamenta. Tistega parlamenta, v katerem sedijo tudi naši evro poslanci in  velikokrat ne odreagirajo na vse pogostejše primere novodobnega fašizma in odkritega zanikanja antifašizma. Veterani vojne za Slovenijo podpiramo stališča našega državnega vodstva, da to ni bilo prvič, da smo  z italijanske državne ravni slišali zgodovinske ocene in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Zato toliko bolj zaskrbljeni opozarjamo, da se tudi po naši oceni na slabše spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej skrb vzbujajoči. In v zaostrenih mednarodnih razmerah, kakršnim smo priče, zelo nevarni.Zato se odločno pridružujemo antifašističnim silam, saj rasitična in ksenofobna gibanja, ki so v neverjetnem vzponu, ne pomenijo nič dobrega in v končni fazi ogrožajo celo parlamentarno demokracijo.

Veterani vojne za Slovenijo  obžalujemo nedolžne žrtve vseh vojn,  hkrati pa zelo  jasno in odločno zavračamo ponarejanje zgodovinskih dejstev. Ob tem pa nekoliko razočarani ne razumemo  neodločnega odziva nekaterih naših  političnih strank, njihovih voditeljev  in  dela slovenskih evroposlancev na pojave odkritega prevrednotenja zgodovine, ki služi tudi novemu razraščanju nacifašizma. Pričakujemo, da bo takšne in podobne neodločnosti  vse manj in da bo evropski duh svobode in demokracije preveval vse ustanove  EU in s tem tudi države članice. Za kaj takega pa potrebujemo odločnost in pokončno držo vseh, ki smo jim  zaupali vodenje nacionalnih držav in evropskih institucij. Fašizem in nacizem v Evropi sta dejstvo, oba pa sta imela za cilj uničenje slovenskega naroda. In ravno zaradi tega  veterani vojne za Slovenijo, ki smo pred 28-timi leti stopili v bran mladi demokratični državi Sloveniji in skupaj s takratno Milico in drugimi strukturami obranili njeno neodvisnost,  opozarjamo, da se je treba vsemu temu odločno upreti in storiti vse, da se preneha s potvarjanjem zgodovine in da se naredi konec zgodovinskemu revizionizmu. Veterani vojne za Slovenijo namreč ne moremo mimo obsodbe enostranske, neobjektivne in tudi selektivne interpretacije zgodovinskih dejstev. Vsi ti pojavi v Evropi v 21. stoletju  v naši neposredni soseščini, na naših mejah na zahodu, vzhodu in jugu, so povsem nesprejemljivi in vredni vse obsodbe, saj so v popolnem nasprotju z vrednotami,na katerih je zgrajena in zasnovana  moderna združena Evropa«.

V Hrastniku, 6. aprila 2019

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

 Ladislav LIPIČ, predsednik

           

Objavljeno: 04. julij 2017
IZJAVA ZA JAVNOST

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO in ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

 

ZVEZA VETERANOV VOJNE

ZA SLOVENIJO

 

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH

DRUŠTEV SEVER

Rojčeva ulica 16, 1110 Ljubljana

 

Štefanova 2, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 524 1784, (01) 540 2065,

Faks: (01) 524 2688

 

Telefon: 041 725 397, 041 325 398

e-pošta: info@zdruzenje-sever.si

  E pošta: zveza@zvvs.si

 

Številka: ZVVS-163 /2017

Datum: 3. 7. 2017

 

Sredstvom javnega obveščanja

Zadeva: Izjava za javnost

Spoštovani,

Vojni veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Združenju policijskih veteranskih društev SEVER (ZPVD Sever)) smo z veliko pozornostjo spremljali aktivnosti vseh vlad Republike Slovenije, vezane na določitev meje tako na kopnem kot na morju od osamosvojitve pa do danes, ko je arbitražno sodišče v haaški Palači miru predstavilo razsodbo o poteku kopenske in morske meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Vojni veterani obeh veteranskih organizacij se zavedamo, da je odločitev sodišč treba spoštovati, ne glede ali nam je odločitev všeč ali ne. Naše razumevanje in sprejemanje odločitve arbitražnega sodišča je zaradi naše vloge v vojni za samostojno Slovenijo tudi emocionalno, saj smo verjeli v dogovor obeh držav, da bodo obveljale meje, kot so bile na dan 25. junij 1991.

Meja na slovenskem morju je geografsko in pravno nesporno določena, meja na kopnem pa ostaja v marsičem težko razumljiva in sprejemljiva. Glede na to, da je pri iskanju razumnejših rešitev arbitražnemu sodišču umanjkal element pravičnosti in dobro sosedskih odnosov zahtevamo, da se za prizadete prebivalce na območju Hotize, Razkrižja, Bele Krajine in na območju Dragonje, ki so 26 let živeli v nerazumnih pogojih, najde ustrezna in za vse sprejemljiva pravična rešitev, kar ne terja nobenega spreminjanja razsodbe in torej tudi ne sprejemanja nobenih pobud o nekih novih bilateralnih pogovorih o določitvi meje, s katerimi bi naj nadomestili sprejeto razsodbo. Pomeni pa možnost, ki jo razsodba ne izključuje, da se v okviru implementacije nadgradi s konkretnimi rešitvami, ki bodo upoštevale realne življenjske okoliščine na posameznih omenjenih delih meje. ZVVS in ZPVD Sever podpirata tak pristop in verjameta v modrost obeh strani, da se bosta uspeli dogovoriti za take rešitve, ki bodo tudi v teh delih temeljile na načelu pravičnosti, dobro sosedstva in odpravljale posamezne neživljenjske rešitve. Poudarjamo, da razumemo njihovo prizadetost in prizadevanja za pravično rešitev tudi kopenske meje.

Vojni veterani, združeni v ZVVS in ZPVD Sever podpiramo Vlado Republike Slovenije in druge državne institucije RS pri iskanju najboljših in pravičnih rešitev za prebivalce ob celotni kopenski meji med državama. Prebivalci obmejnih območij so bili vedno zadnji branik slovenstva in svojih držav, ne glede, v katerih državnih tvorbah so živeli v različnih zgodovinskih obdobjih. Tako je bilo tudi v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije in še posebej v sami vojni za Slovenijo. Zato so naša pričakovanja in izražene zahteve do Vlade Republike Slovenije in najbolj odgovornih političnih funkcionarjev razumljive in upravičene.

ZVVS in ZPVD Sever sta pripravljeni po svojih močeh aktivno podpirati aktivnosti Vlade RS z zgoraj navedenimi načeli in usmeritvami v bilateralnih oblikah sodelovanja s sorodnimi organizacijami iz Republike Hrvaške, kakor tudi sodelovati s svojim predstavnikom v komisiji, katero bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Ladislav Lipič

predsednik ZVVS

Dr. Tomaž Čas

predsednik ZPVD Sever

Original dopisa

 

Objavljeno: 24. oktober 2016

SPREMEMBA ZAKONA
O VOJNIH VETERANIH


Objavljeno: 4. julij 2016
Dopis PO Posavje
vsem veteranom ZVVS in enako mislečim.

 

Številka: RS-16/4

Datum: 30.06.2016

 

 

Pokrajinski odbor VSO POSAVJE

CKŽ 30

8270 KRŠKO

 

Spoštovani!

 

 

Zahvaljujemo se vam za vaše vabilo na prireditev ob našem spomeniku, ki bo 2.7.2016 na počivališču Zaloke.

 

Žal se prireditve ne moremo udeležiti, saj nam Statut in vloga naše organizacije preprečujejo udeleževanje prireditev političnih strank ali njihovih izpeljank v obliki društev.

 

Naša organizacija združuje vse veterane osamosvojitvene vojne, ki so ne glede na njihova politična in svetovna prepričanja aktivno sodelovali v pripravah in neposrednih obrambnih aktivnostih v času osamosvajanja. Vaše društvo temelji na političnem domoljubju, zato apeliramo tudi na vas, da so vaše vrednote res vrednote slovenske osamosvojitve, domoljubje, ne pa orodje za razdvajanje, izključevanje, kategoriziranje med bolj in manj zaslužnimi osamosvojitelji, obtoževanja in obračunavanja s političnimi nasprotniki in tistimi, ki niso iz vaših vrst. Žal se je ta kultura prenesla tudi med veterane, intenzivneje v času našega srebrnega jubileja, kar nas še posebno žalosti.

 

V imenu Območnih organizacij zveze veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, Krško in Brežice vam želimo prijetno praznovanje in obujanje spominov na pomembno bitko v Krakovskem gozdu, katero bo naša organizacija proslavila letos v jeseni.

 

V bodoče želimo več strpnosti, brez sovražnih govorov, v iskanjih skupnih interesov in resnice, več ljubezni do bližnjih, čeprav drugače mislečih!

 

Veteranski pozdrav!

Predsednik PO Posavje:Rudi Smodič

 

Izvirnik dopisa!

 

Objavljeno: 23. maj 2016

Sredstvom javnega obveščanja (Ladislav Lipič, dr. Tomaž Čas)

ZVEZA VETERANOV VOJNE

ZA SLOVENIJO

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

Rojčeva ulica 16, 1110 Ljubljana

Štefanova 2, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 524 1784, (01) 540 2065,

Telefon: 041 725 397

Faks: (01) 524 2688

e-pošta: info@zdruzenje-sever.si

E pošta: zveza@zvvs.si

 

  

Številka: ZVVS-109/2016

Datum:   20.5.2016

SREDSTVOM JAVNEGA OBVEŠČANJA

Spoštovani,

Vojni veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever smo ponovno soočeni z nerazumljivimi predlogi, mnenji in komentarji, kateri se nanašajo na obdobje osamosvojitve in še posebej na čas, ko smo z orožjem v rokah branili samostojnost Republike Slovenije. Kot je že običaj, je vsako leto poskrbljeno, da se v majsko-junijskih dneh, ko bi se s ponosom morali spominjati zgodovinskih dosežkov slovenskega naroda, pojavijo eni in isti heroji, legende in ikone in poslušamo laži in prikazovanje prikrojenih informacij. Še posebej sta izpostavljena dva dogodka in sicer poskus odvzema orožja Teritorialne obrambe (TO) ter čas nastanka Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ). Ne ponavljajmo ampak zapišimo: TO ni bila nikoli razorožena in MSNZ ni bila ustanovljena 17. maja 1990. Zapišimo pa tudi, da so razorožitev TO preprečili zavedni pripadniki TO in druge, zaupanja vredne osebe, kakor tudi to, da je ta poskus razorožitve sprožil proces rojevanja tajne vojaško organizirane organizacije, ki je bila šele v naslednjih mesecih preimenovana v MSNZ. Enote TO so bile v tem kratkem obdobju poimenovane kot enote NZ (narodne zaščite), pa še to ne v vseh pokrajinah (na Dolenjskem so ostale »enote TO«). Tisto, kar je potrebno poudariti pa je, da so njeni člani-tako v TO kot v milici-pri organizaciji in delovanju te vojaško-varnostne operacije opravili pomembno in junaško delo, saj so v času, ko še ni bilo slovenskega Republiškega štaba za TO (RŠTO) uspeli organizirati in voditi enote TO tako, da so bile pripravljene tudi na oborožen odpor zoper JLA. Nobena kasnejša dejanja posameznikov tega dejstva iz tistega časa ne morejo spremeniti. In za vsa ta dejanja so prejeli številna simbolna in materialna priznanja.

Najnovejša manipulacija je zapis na Nova24, kjer zapišejo, da so ovadbo zoper Kučana podali veterani vojne za Slovenijo. Ni res! Ovadbo so bodali člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki ni veteranska organizacija, ampak podaljšek politične stranke SDS. Res pa je, da so v njej tudi nekateri vojni veterani, katerim so takšna ponarejanja in manipulacije zelo blizu.

Vojni veterani 91 ne pristajamo na takšne postopke in na prikrojevanje zgodovine in kot naš odgovor je organiziranje in izvedba posvetov o »Vlogi TO v procesu osamosvajanja«. Ne pristajamo na sovražni govor, na blatenje posameznikov, na grožnje in lastninjenje zaslug osamosvojitve. Zato vas, gospodje vidni osamosvojitelji pozivamo: dovolite in omogočite slovenskemu narodu, da zaživi mirno in ustvarjalno življenje in ga ne obremenjujte z vašimi političnimi in še kakšnimi drugimi ambicijami!

Ta poziv velja tudi predsedniku Republike Slovenije, ki po 25. letih velikodušno ponuja visoka državna odlikovanja posameznikom in enotam za njihov  prispevek v vojni za Slovenijo. Pripadniki TO in slovenske policije smo prejeli najvišje priznanje, katerega lahko sprejme kdorkoli, ki je razumen-to pa je priznanje in hvaležnost slovenskega naroda! V tej izjavi navedena dejstva so razlogi, da kljub prijaznemu pozivu predstavnika Urada predsednika RS predlogov za odlikovanja posameznikom ali enotam iz vrst TO in milice, ne bomo posredovali.

S spoštovanjem.

   Ladislav Lipič                                                                   dr. Tomaž Čas

predsednik ZVVS                                                          predsednik ZPVD Sever