PODATKI O OZVVS SEVNICA (04-3) za obdobje od leta 2016 do 2020

Naslov: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica  Kvedrova 30-a   p.p. 72, 8290 Sevnica

Transakcijski račun: 03158-1000263683

Davčna številka: 61901202

Matična številka: 1139088

Elektronski poštni naslov: info@sevnica.zvvs.si

Domača spletna stran: www.sevnica.zvvs.si

Telefon: 07 81 40 224, 031 389 970 (začasno nedosegljiv), Sekretar: 051 326 112

PREDSEDSTVO: Predsednik: CAJNER Ivan, Častni predsednik: HOČEVAR Venčeslav - Slavko, Namestnik predsednika: LEVSTIK Janez, Podpredsednika: POŽUN Boris, ČERNIČ Marko, Sekretar: ZIDARIČ Marjan (+386 51 326 112), Člani: MOTORE Ljubomir, LIPOGLAVŠEK Bojan, BRLOGAR Franci, OGNJEMOVIČ Mirko, GRACAR Marjan, REPOVŽ Stane.

Nadzorni odbor: Predsednica: DRENEK SOTOŠEK Breda, Namestnica predsednice: ZEMLJAK Frančiška, Člani: SENICA Maks, SELAK Franc, MEKE Metka.

Častno razsodišče: Predsednik: DERSTVENŠEK Branko, Člana: KOŠIR Jože Jani, BOŽIČ Ivan.

Praporščaki: Praporščaki OZVVS: Golob Franc - za KS Loka in Sevnica (041 614 728), Udovč Ivan - za KS Boštanj, Bučka, Studenec (040 145 676), Trefalt Jože - za KS Blanca, Zabukovje (041 800 730), Brlogar Franci - za KS Tržišče, Šentjanž, Krmelj (041 973 950), Zelič Božidar - za KS Boštanj, Bučka, Studenec (031 508 255), Praporščaka PO Posavje: Prutki Pavel (041 730 245), Stritar Viktor (041 478 432).