PODATKI O OZVVS SEVNICA (04-3)

 

Naslov:

-

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

Kvedrova 30-a   p.p. 72, 8290 Sevnica

Transakcijski račun:

-

03158-1000263683

Davčna številka:

-

61901202

Matična številka:

-

1139088

Elektronski poštni naslov:

-

info@sevnica.zvvs.si

Domača spletna tran:

-

www.sevnica.zvvs.si

Telefon:

-

07 81 40 224   (+386 7 81 40 224)

Mobilni telefon:

-

031 389 970    (+386 31 389 970) (začasno nedosegljiv)

Sekretar:

-

041 255 410    (+386 41 255 410)

 

Vodstvo in praporščaki za obdobje od leta 2022 do 2023

PREDSEDSTVO

Predsednik:

-

GOLOB Franc

Častni predsednik:

-

HOČEVAR Venčeslav - Slavko

Namestnik predsednika:

-

SLUKAN Drago

Podpredsednik:

-

LEVSTIK Janez

Podpredsednik:

-

SELAK Franci

Sekretar:

-

ZELIČ Oskar Zoran (+386 41 255 410)

Član:

-

MOTORE Ljubomir

Član:

-

OGNJENOVIČ Mirko

Član:

-

REPOVŽ Stane

Član:

-

SLUKAN Drago

Član:

-

GRACAR Marjan

Član:

-

JURMAN Franc

Nadzorni odbor

Predsednica:

-

ZAGRAJŠEK Branka

Članica:

-

ZEMLJAK Frančiška

Član:

-

SENICA Maks

Član:

-

BRLOGAR Franc

Član:

-

LIPOGLAVŠEK Bojan

Častno razsodišče

Predsednik:

-

BOŽIČ Ivan

Član:

-

SOTOŠEK Franci

Član:

-

KOŠIR Jože - Jani

Praporščaki

Vodja praporščakov:

-

Golob Franc - za KS Loka in Sevnica 041-614-728

Praporščak:

-

Udovč Ivan - za KS Boštanj, Bučka, Studenec 040-145-676

Praporščak:

-

Zelič Darko - namestnik Udovč Ivana

031-508-255

Praporščak:

-

Trefalt Jože - za KS Blanca, Zabukovje 041-800-730

Praporščak:

-

Brlogar Franci - za KS Tržišče, Šentjanž, Krmelj 041-973-950
Praporščak: - Močan Janez 031-351-273
Praporščak: - Zupan Janez  

Praporščak PO Posavja:

-

Stritar Viktor 041-478-432

Praporščak PO Posavje:

-

Prutki Pavel

941-730-245