OZVVS SEVNICA 04-3

Vodstvo in praporščaki za obdobje od leta 2016 do 2020

Naslov:

-

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

 Kvedrova 30-a   p.p. 72, 8290 Sevnica

Transakcijski račun:

-

03158-1000263683

Davčna številka:

-

61901202

Matična številka:

-

1139088

Elektronski naslov:

-

info@sevnica.zvvs.si

Domača spletna stran:

-

www.sevnica.zvvs.si

Telefon:

-

07 81 40 224   (+386 7 81 40 224)

Mobilni telefon:

-

031 389 970    (+386 31 389 970) (začasno nedosegljiv)

     
     

PREDSEDSTVO

Predsednik: -

CAJNER Ivan

Častni predsednik: - HOČEVAR Venčeslav - Slavko
Namestnik predsednika: - LEVSTIK Janez
Podpredsednik: -

POŽUN Boris

Podpredsednik: - ČERNIČ Marko

Sekretarka:

-

ZAGRAJŠEK Branka

Član:

-

MOTORE Ljubomir

Član:

-

LIPOGLAVŠEK Bojan

Član:

-

BRLOGAR Franci

Član:

-

OGNJEMOVIČ Mirko

Član:

-

GRACAR Marjan

Član: - REPOVŽ Stane

 

 

 

Nadzorni odbor

Predsednica:

-

DRENEK SOTOŠEK Breda

Namestnica predsednikce:

-

ZEMLJAK Frančiška

Član: -

SENICA Maks

Član:

-

SELAK Franc

Članica:

-

MEKE Metka
     

Častno razsodišče

Predsednik:

-

DERSTVENŠEK Branko

Član:

-

KOŠIR Jože Jani

Član:

-

BOŽIČ Ivan

 
Praporščaki
Praporščak OZVVS: - Golob Franc - za KS Loka in Sevnica - 041 614 728
Praporščak OZVVS: - Udovč Ivan - za KS Boštanj, Bučka, Studenec - 040 145 676
Praporščak OZVVS: - Trefalt Jože - za KS Blanca, Zabukovje - 041 800 730
Praporščak OZVVS: - Brlogar Franci - za KS Tržišče, Šentjanž, Krmelj - 041 973 950
Praporščak OZVVS: - Zelič Božidar - za KS Boštanj, Bučka, Studenec - 031 508 255
Praporščak PO Posavje: - Prutki Pavel - 041 730 245
Praporščak PO Posavje: - Stritar Viktor - 041 478 432