PODATKI O OZVVS SEVNICA (04-3)

 

Naslov:

-

 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

 Kvedrova 30-a   p.p. 72, 8290 Sevnica

Transakcijski račun:

-

03158-1000263683

Davčna številka:

-

61901202

Matična številka:

-

1139088

Elektronski poštni naslov:

-

info@sevnica.zvvs.si

Domača spletna stran:

-

www.sevnica.zvvs.si

Telefon:

-

07 81 40 224   (+386 7 81 40 224)

Mobilni telefon:

-

031 389 970    (+386 31 389 970) (začasno nedosegljiv)

Sekretar:

-

051 326 112    (+386 51 326 112)

 

Vodstvo in praporščaki za obdobje od leta 2016 do 2020

PREDSEDSTVO

Predsednik:

-

CAJNER Ivan

Častni predsednik:

-

HOČEVAR Venčeslav - Slavko

Namestnik predsednika:

-

LEVSTIK Janez

Podpredsednik:

-

POŽUN Boris

Podpredsednik:

-

ČERNIČ Marko

Sekretar:

-

ZELIČ Zoran (+386 41 255 410)

Član:

-

MOTORE Ljubomir

Član:

-

LIPOGLAVŠEK Bojan

Član:

-

BRLOGAR Franci

Član:

-

OGNJENOVIČ Mirko

Član:

-

GRACAR Marjan

Član:

-

REPOVŽ Stane

 

 

 

Nadzorni odbor

Predsednica:

-

DRENEK SOTOŠEK Breda

Namestnica predsednice:

-

ZEMLJAK Frančiška

Član:

-

SENICA Maks

Član:

-

SELAK Franc

Članica:

-

MEKE Metka

Častno razsodišče

Predsednik:

-

DERSTVENŠEK Branko

Član:

-

KOŠIR Jože Jani

Član:

-

BOŽIČ Ivan

Praporščaki

Praporščak OZVVS:

-

Golob Franc - za KS Loka in Sevnica

Praporščak OZVVS:

-

Udovč Ivan - za KS Boštanj, Bučka, Studenec

Praporščak OZVVS:

-

Trefalt Jože - za KS Blanca, Zabukovje

Praporščak OZVVS:

-

Brlogar Franci - za KS Tržišče, Šentjanž, Krmelj

Praporščak OZVVS:

-

Zelič Božidar - za KS Boštanj, Bučka, Studenec

Praporščak PO Posavje:

-

Prutki Pavel

Praporščak PO Posavje:

-

Stritar Viktor