Udeleženci projekta MZNS 1990

dobitniki znaka MZNS 1990 iz Posavja

 DELOVANJE MSNZ V POSAVJU

     DOBITNIKI ZNAKA MSNZ 1990 - POSAVJE

Priimek in ime

Številka priznanja

ANDREJAŠ Andreja

509

BALAS Franc

551

BERVAR Milena

541

BOŽIČ Ivan

1211

BREZNIKAR Ana

545

BREZNIKAR Ernest

1212

ČANČER Vinko

1388

DERSTVENŠEK Branko

1389

DRGANC Rudolf

922

GRAMC Marjan

553

GREGL Angela

559

HOČEVAR Venčeslav

1390

JANC Kristijan

561

JEVNIK Anton

549

KEŽMAN Ivan

556

KOLAR Bojan

552

KOŠIR Jože

1611

KOVAČIČ Vojko

508

LEVAK Polonca

539

LIBENŠEK Vilko

538

LOGAR Vili

542

MAVSAR Matjaž

540

Priimek in ime

Številka priznanja

MAVSER Mihael

548

MOHAR Zdenko

537

MOLAN Marjan

547

MOTORE Ljubomir

1612

OGNJENOVIĆ Mirko

543

PINTERIČ Ferdo

550

PŠENIČNIK Viktor

507

RUPRET Franc

1613

SLUKAN Drago

1614

SMREKAR Branko

1391

SMREKAR Marija

1610

STANIČ Branko

558

STOPAR Janez

1392

ŠKORC Martin

1213

ŠRIBAR Alojz

1393

TEROPŠIČ Mitja

1214

VERBANČIČ Zvonko

557

VERSTOVŠEK Franc

554

ZAKŠEK Roman

555

ZANUT Edi

510

ZLOBKO Stanislav

1215

ŽUPANC Anton

544

   
 
 

ORGANIZATORJI PROJEKTA

MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE 1990

V POSAVJU - PREJEMNIKI ZNAKA "MSNZ 1990"

 (Odlomek iz knjige "UPORNIKI Z RAZLOGOM"

 

SODELAVCI V PROJEKTU

MANEVRSKA STRUKTURA NARODNE ZAŠČITE 1990

iz občine Sevnica - prejemniki znaka "MSNZ 1990"

Bervar Milena Božič Ivan Derstvenšek Branko Hočevar Venčeslav Slavko
Motore Ljubomir Logar Vili Košir Jože Janc Kristijan
Rupret Franc Stopar Janko Slukan Drago Ognjenovič Mirko
 
VSEM, KI STE BILI MED PRVIMI, TUDI
ZA CENO SVOJEGA ŽIVLJENJA,
PRIPRAVLJENI Z OROŽJEM V
ROKAH BRANITI OSAMOSVOJITVENE
PROCESE V REPUBLIKI SLOVENIJI
LETA 1990.

SPOŠTUJMO IN BODIMO PONOSNI NA TO!


                                                                                                                                  
(Odlomek iz knjige "UPORNIKI Z RAZLOGOM"