Foto: B. Kostevc

Po sklepu predsedstva OZVVS Sevnica, Jože Zemljak vzdržuje spletno stran in objavlja prispevke, ki jih pripravlja OZVVS Sevnica.