Foto: B. Kostevc

Spletno stran po sklepu predsedstva OZVVS Sevnica vzdržuje in objavlja prispevke, ki jih pripravlja OZVVS Sevnica:

Jože Zemljak