Maistrovega pohoda v jurovskem dolu 4. junija 2011 se je udeležilo osem članov našega združenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jože Zemljak