na osrednji slovenski veteranski prireditvi ob Dnevu državnosti v Velenju,
 22. junija 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  B.Zagrajšek, M.Černič