streljanje z mk v špitaliču
31. marec 2018
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  Marko Černič