kovinski_veteranski_znak

Domov   Kronika 
   
 
 
Na kratko

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo SEVNICA je domoljubno, nepolitično, neprofitno in ne vladno društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občine SEVNICA, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s temi pravili določenih organizacijskih oblik in kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

(1. člen Statuta OZVVS Sevnica)

 

Članstvo v OZVVS SEVNICA je prostovoljno. Član lahko postane vsak udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo, ki sprejema določbe teh Pravil in izpolnjuje v njih določene pogoje ter poda pismeno prijavo za sprejem v članstvo na Predsedstvo OZVVS SEVNICA.

(7. člen Statuta OZVVS Sevnica)

 

 
Bežen pogled na začetek združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, je bilo ustanovljeno leta 1993, najprej kot Območni odbor Občine Sevnica v okviru Pokrajinskega odbora zveze vojnih  veteranov za Slovenijo. Hkrati sta bila ustanovljena še Območni odbor Občine Krško in Brežice.Območni odbor je deloval v sestavi:

1993
   
   
KOŠIR Jože Jani predsednik
SLUKAN Drago podpredsednik
KRANJC Anton sekretar
KAJTNA Rudi član
MOTORE Ljubo član
JANC Kristijan član
RAU Bojan član

Ustanovne listine in postopke registracije Območnega združenja ZVVS Sevnica so pripravili in izvedli

KOŠIR Jože Jani
MOTORE Ljubo
SLUKAN Drago


Ustanovni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je bil 16. aprila 2001. V organe so bili izvoljeni


2001 - 2004
 
Predsedstvo
KEBER Branko predsednik
SLUKAN Drago podpredsednik
MEŠIČEK Lado sekretar
OGOREVC Branko blagajnik
KAJTNA Rudi praporščak
STRITAR Viktor st. praporščak
KOŠIR Jože Jani član
MOTORE Ljubo član
RAU Bojan član
   
Nadzorni odbor
ZAVRŠNIK Alojz predsednik
AMON Boris član
RUPRET Franc član
   
Častno razsodišče
OGNJENOVIĆ Mirko predsednik
BOŽIČ Ivan član
ŠTRICELJ Andrej član
   

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je na izrednem zboru veteranov 13. maja 2004 izvolilo novo vodstvo

2004 - 2008
 
Predsedstvo
HOČEVAR Venčeslav Slavko predsednik
KOŠIR Jani Jože namestnik podpredsednika
GRACAR Marjan sekretar
BLAS Janez član
KEBER Branko član
KONCILIJA Ivan član
LIPOGLAVŠEK Bojan član
OGOREVC Branko član
RAU Bojan član
   
Nadzorni odbor
ZAVRŠNIK Alojz predsednik
AMON Boris član
RUPRET Franc član
   
Častno razsodišče
OGNJENOVIĆ Mirko predsednik
BOŽIČ Ivan član
ŠTRICELJ Andrej član
   
   
2008 - 2012
   
Predsedstvo
HOČEVAR Venčeslav Slavko predsednik
SIMONČIČ Borut namestnik predsednika
GRACAR Marjan podpredsednik
KOŠIR Jože Jani podpredsednik
ZEMLJAK Jože sekretar
   
BLAS Janez člani
JUVAN Roman
KONCILIJA Ivan
LIPOGLAVŠEK Bojan
MOČNIK Miran
VARLEC Milan
   
Nadzorni odbor
SOTOŠEK Franc predsednik
DRAKSLER Stane namestnik predsednika
AMON Boris člani
SENICA Maks
RUPRET Franc
   
Častno razsodišče
OGNJENOVIĆ Mirko predsednik
BOŽIČ Ivan člana
ZAVRŠNIK Alojz
   
   
   

 

graf sprejema članov po letih

 
ORGANIGRAM ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
organigram ZVVS